jtemplate.ru - free extensions for joomla

MedAID forum o bolestima riba

1

MedAID forum o bolestima riba

 

Pripremila: dr.sc. Snježana Zrnčić, koordinator foruma

 

 

MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development) je četverogodišnji projekt financiran u okviru programa Obzor 2020. Cilj MedAID-a je povećati kompetitivnost i održivost uzgoja morskih riba u Mediteranu, obuhvaćajući sve aspekte ovog sektora. 

 

MedAID je aktivan i promovira se kroz društvene mreže i druge interaktivne digitalne platforme sa ciljem da promovira razmjenu iskustava, rasprave i razmjenu informacija s različitim korisnicima usluga u različitim zemljama mediteranske regije.  Osim toga ovi će se mediji i platforme koristiti za transfer metodologija i dobre proizvođačke prakse.

MedAID forum o bolestima riba

Poznato je da je zdravlje riba neophodan čimbenik održive akvakulture i razvoja profitabilne strategije. Nedostatak svjesnosti o opasnostima od bolesti i nedostatak raspoloživih kapaciteta za njihovo iskorjenjivanje može izazvati kolaps cijelog sektora. Istraživački i dijagnostički laboratoriji, privatni laboratoriji, konzultanti i praktičari imaju osnovne informacije i uvid u zdravstveno stanje pojedinih farmi. Stoga su dostupne informacije parcijalne i fragmentirane i nedostaje integriran i iscrpan pregled zdravstvenog statusa u uzgojima riba u Mediteranu.

Nedovoljno koordinirana saznanja predstavljaju prepreku za daljnji razvoj industrije i potrebno je dizajnirati i koordinirati usklađene strategije za različite regije Mediterana. Da bi se dobio koordinirani pregled zdravstvene situacije uzgajane morske ribe, neophodno je umrežavanje zainteresiranih te organizirati učinkovite komunikacijske platforme.

MedAID upućuje na rješenje spomenutih nedostataka organiziranjem online foruma u okviru zadatka 4.2. Jačanje dijagnostičkih kapaciteta harmonizacijom kompetencija, koji je dio Radnog paketa 4 (WP 4: Upravljanje zdravljem i bolestima, te dobrobiti ribe). Forum je koncipiran kao platforma za okupljanje terenskih dijagnostičara, laboratorija i relevantnih službenih tijela koja sudjeluju u upravljanju zdravljem u sektoru mediteranske akvakulture. Organiziran je u suradnji s Europskim udruženjem ihtiopatologa (European Association of Fish Pathologists (EAFP) i EU referentnim laboratorijem za bolesti riba (the European Union Reference Laboratory (EURL) for Fish Disease), a otvoren je i partnerima ostalih Obzor 2020 projekata (npr. PerformFISH i ParaFishControl)

 

MedAID forum o bolestima riba  ima tri glavna cilja:                 

  1. Organizirati i uspostaviti učinkovitu komunikaciju i mogućnost za rasprave ihtiopatologa i drugih aktera uključenih u održivo upravljanje zdravljem mediteranskih vrsta riba u uzgoju. Uzgajivači će dobiti informacije i odgovore na njihova pitanja u realnom vremenu, poštujući anonimnost svakog pojedinog člana foruma.
  2. Sakupiti najrecentnije informacije o glavnim zdravstvenim problemima sa ciljem unaprjeđenja mogućnosti preventive, detekcije i suzbijanja emergentnih bolesti u regiji.
  3. Združiti praktično znanje o metodama dijagnostike koje se koriste za utvrđivanje najznačajnije bolesti lubina i komarče, sa ciljem njihovog unaprjeđenja i harmonizacije.

Sudjelovanje u MedAID  forumu o bolestima riba

Sudjelovanje u raspravama foruma je slobodno i otvoreno svakome tko se registrira i uključi u temu. MedAID forum će redovito organizirati rasprave o pojedinim temama koje će biti prethodno najavljene. Forum je moderirana elektronska rasprava koja pruža mogućnost svim učesnicima da postavljaju pitanja i raspravljaju o temama koje ih interesiraju s ekspertima za određeno područje. 

Svaka tema će biti najavljena tjedan dana prije početka malim preglednim člankom objavljenim na web stranici MedAID foruma.

Trenutačno je u tijeku prva rasprava o sparikotilozi, parazitarnoj bolesti komarče koja će trajati do 13. srpnja. Pregledni članak o sparikotilozi je pripremila prof. dr. Ivona Mladineo iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, koja i moderira ovu temu.  Svi zainteresirani za raspravu su pozvani da se registriraju na forum koristeći upute za korisnike.

 2

Odrasli Sparicotyle chrysophrii sa škrga of komarče (Sparus aurata). Fotografija: Ivona Mladineo.

 

3

NNV u mlađa lubina (Dicentrarchus labrax). Uočljiva je kongestija mozga. (Fotografija: Anna Toffan)

 

 4

 “Rash syndrome” u komarče (Sparus aurata). Fotografija: Alain LeBreton.

 

 

MARIKULTURA PAG d.o.o.

Ribogojilište Fortica

23250 Pag

Ždrijačka 49, Miškovići

Direktor

Tvrtko Šoštarić

E-mail: marikulturapag@gmail.com

Tel: 091/2010195 –

Obrt IVIĆ

22000 ŠIBENIK
Don krste Stošića 1

Direktor:
Josipa Ivić

Tel 099 701 5099

mail schkure@gmail.com

Obrt TRITON MAR

22000 ŠIBENIK
Trg palih šibenskih boraca 1

Direktor:
Zoran Marenci

Tel 022 215 716
098 336 553

mail zmarenci@yahoo.com

Obrt ORSAN

22000 ŠIBENIK

Direktor:
Stipe Vukičević Devota

Tel 022/214 369
098 336 330

mail stipevukicevicdevota@si.t-com.hr

ISTRIDA

52440 POREČ

Direktor:
Emil Sošić

Tel  098 414 512

mail emil_sosic@net.hr

Siniša Pauk (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Pulska 18

Siniša Pauk

Tel 022 337 203

mail sinisa.pauk@email.t-com.hr

ANGUL

22000 ŠIBENIK
Put Sv. Mihovila 112, Raslina

Direktor:
Vesna Alviž

Tel 022 486 683

mail angulalviz@hotmail.com

Tomislav Travčić (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Bana J.Jelačića 6c

TomislavTravčić

Tel 091 720 9041

mail travcic@gmail.com

Valter Štrkalj (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Katarine Zrinske 2

Valter Štrkalj

Tel 020 340 369
098 870 357

mail valter.strkalj@yahoo.com

Dušan Prelević (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Put Vida 19

Dušan Prelević

Tel 098 266 288
Fax 022 216 337

mail zlatna.kamenica@email.t-com.hr

PECTEN d.o.o.

21216 Kaštel Novi
Put ponikvica 3

Direktor:
Darko Lovrić

Tel 098 264 753
098 891 941
Fax 021 230 924

mail pecten@mail.inet.hr

UDRUGA STONSKI ŠKOLJKARI

20230 Ston


Mario Radibratović
Antun Pavlović (098 344 773)

Tel 020 754 350
Fax 020 754 350

mail antunpav@net.hr

OSORSKI OTOCI d.o.o.

51554 Nerezine

Osor bb

 

Direktor:
Stjepko Gugić

Tel 091/436-1550

mail osorski.otoci@osorski-otoci.hr

ESSO GRANDE d.o.o.

23284 VELI IŽ

Direktor:
Siniša Kulišić

Tel 023 277 321
Fax 023 277 186

mail sinisa.kulisic@gmail.com

DUMBOKA MAR d.o.o.

SALI IV 2
23281 Sali

Direktor:
Boris Pašeta

Tel: 023 / 377 314
Fax: 023 / 377 105
Mob: 098 / 272 870


mail marina_paseta@yahoo.com

CIPLIĆ d.o.o.

23000 ZADAR
Biskupa Jurja Dobrile 16

Direktor:
Tomislav Miljak

Tel /fax 023/321 243
098/912-0 463
mail tomito.miljak@yahoo.com

SALMO TROTA d.o.o.

51219 ČAVLE
Buzdohanj 171/3

Direktor:
Ante Malenica

Tel/fax 051/796 300
092 299 098

mail a_malenica@yahoo.com

I-RIBA d.o.o.

52210 ROVINJ
Pusta 5

Direktor:
Ivo Šterbić

Tel 052 813 396
Fax 052 813 805

mail: ivo.sterbic1@pu.t-com.hr

KLISMAR d.o.o.

21000 SPLIT
Poljička cesta 27

Direktor:
Ivan Klisović
Ratko Klisović

Tel 021 370 394
Fax 021 370 394

mail iklisovic09@gmail.com

CONVENTO ALBAMARIS d.o.o.

23212 TKON

Direktor:
Josip Zagorac
Ivan Birkić

Tel 023 385 585
Fax 023 385 585

mail adria.octopus@zd.t-com.hr

RIBA MLJET d.o.o.

Babino polje
Zabrežje bb

Direktor:
Alen Krkić    

Tel 020 313 638
Fax 020 313 645

mail ribaalen@gmail.com
web www.ribamljet.com

MARINEX&Co. d.o.o.

21000Split
Stinice 12

Direktor:
Josip Vidović

Tel 021 490 690
Fax 021 490 696

mail j-vidovic@net.hr

AKVAKULTURA d.o.o.

Široka ulica 6

23000 ZADAR

Direktor:
Josip Vodopija

Tel 099 649 1240
Fax 023 778 993

mail vodopija@akvakultura.hr

CROMARIS d.d.

23000 ZADAR

Gaženička cesta 4b

Direktor: Goran Markulin

Tel 023 254 960
Fax 023 250 883

mail info@cromaris.hr

web www. cromaris.hr

 

Sardina d.o.o.

21410 POSTIRA
Vrilo 42

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 632 964
Fax 021 632 236

mail m.bezmalinovic@sardina.biz
web www.sardina.biz

JADRAN TUNA d.o.o. Sveti Filip i Jakov

23210 BIOGRAD
Vukovarska 86

 

Direktor:

Mišo Mandić


Tel 023 385 355
Fax 023 385 359

mail jadran.tuna@zd.t-com.hr
web www.jadran-tuna.hr

KALI TUNA d.o.o. Kali

23272 KALI
Put Vele luke 70

Direktor:
Miro Mirković
Tel 023 282 800
Fax 023 282 810

mail kali-tuna@kali-tuna.hr
web www.kali-tuna.hr

SARDINA d.o.o.

21410 POSTIRA
Ratac 1

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 420 590

Fax 021 632 236

mail info@sardina.hr
web www.sardina.hr

FRIŠKINA d.o.o.

21000 Split
Domilijina 8

Direktor:
Dragan Pezelj

Tel 021 396 031
Fax 021 396 031

mail dragan.pezelj@friskina.hr

MORE – LOŠINJ d.o.o.

51550 Mali Lošinj
Dražica 21


Direktor:
Ante Dragoslavić

Tel 051 233 465
Fax051 520 730

mail morelosinj2155@gmail.com

MARTINOVIĆ – FISH d.o.o.

23000 Zadar
Poljanska 4

Direktor:
Željko Martinović

Tel 098 273 805
Fax 023 234 012

mail zeljko.martinovic@zd.htnet.hr

LIMBORA d.o.o.

23212 TKON

MBS 0536598

Direktor:
Branko Rudić

Tel 098 273 285
Fax 023 285 341

mail brudic@inet.hr

SEABASS JUNIOR d.o.o.

21469 SUĆURAJ
MBS 3875458

Direktor:
Vjeran Bjelovučić

Tel 021 773 403
Fax 021 717 780

mail seabass-junior@du.t-com.hr

Obala Ante Trumbića 4
21000 Split, Croatia
Tel. 021 321-169
Fax. 021 346-956
OIB: 35936340956

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontaktirajte nas?
11+13=

joomla 2.5.4 Artur Erceg d.o.o. Davor Bačić
2012 © klaster-marikultura.hr
web & VI Davor Bačić @ Artur Erceg